Answering the call for 35 years

Paul Momsen has been heading up the Abraham Kriel operation in Johannesburg since his late twenties. In that time the organisation has undergone a profound transformation. From a children’s home at one site, serving primarily white children between the ages of six and eighteen it has grown into a multiracial, and inclusive organisation that serves from babies to youth up to 25 years and older. This it does today on thirteen sites spread over the Witwatersrand and East Rand areas. In that time, Paul has become synonymous with the organisation. Still he continues to build the legacy for generations to come. This is what he said after celebrating his 35th anniversary at the institution:

“To be in service of a calling, is special. Not many people have the opportunity to live their life purpose through their daily work. I experience that privilege through my career at Abraham Kriel Bambanani and that is a blessing”.

When I think about the 120 years of existence of Abraham Kriel Bambanani, the word that comes to mind immediately is gratitude. I want to say thank
you, thank you Lord, thank you Lord for so many blessings… I am grateful to our founders …. men and women of faith, prayer, dedication, and obedience to God.

I am grateful to our donors for their support and the resources they entrust to us. I am grateful to donors who respond wholeheartedly to our requests when they can, with what they have to offer.

I am grateful to volunteers serving with us, serving our beneficiaries, but also, governing and leading our organisation.

I am grateful to our staff, who are willing to serve, to care, to love, to make sacrifices and to live their calling.

I am grateful for the beneficiaries that came to us over the many years and gave us the opportunity to protect them, care for them, and to empower them for life.

Most of all, I am grateful that we are privileged to serve God. Thank you!

Paul Momsen

Geroep vir 35 jaar

Paul Momsen staan aan die hoof van die Abraham Kriel organisasie in Johannesburg sedert sy laat twintigs. Gedurende hierdie tyd het die organisasie dramatiese veranderinge ondergaan. Van ‘n enkele kinderhuis op Langlaagte vir hoofsaaklik wit kinders, tussen ouderdomme ses en agtien, het dit ontwikkel in ‘n veelrassige en inklusiewe organisasie wat van babas tot jongmense tot op 25 jarige ouderdom en selfs ouer bedien. Dit word gedoen op dertien verskillende terreine wat versprei is oor die Witwatersrand en Oosrand.

Gedurende hierdie tyd het Paul feitlik sinoniem geraak met die organisasie. En steeds bou hy die erfenis vir generasies wat nog kom. Met die 35ste viering van sy diens aan die organsisasie het hy die volgende te sê gehad:

“Om in diens te staan van jou roeping, is spesiaal. Nie baie mense het die voorreg om hulle roeping elke dag in hulle werksplek uit te leef nie. As hoof van Abraham Kriel Bambanani is ek bevoorreg om elke dag my passie en roeping uit te leef. Wat ‘n seëning”.

Soos ek terugdink oor die 120 jaar wat Abraham Kriel Bambanani bestaan kom daar net een word by my op en dit is Dankbaarheid. Ek wil sê, Dankie! Dankie Here vir soveel seëninge…

Ek is dankbaar teenoor ons stigters… mans en vroue van geloof, gebed en gehoorsaamheid aan God.

Ek is dankbaar teenoor ons donateurs vir julle ondersteuning en die bronne wat julle aan ons toevertrou. Ek is dankbaar vir donateurs wat met oop harte reageer op ons versoeke, wanneer hulle kan en met wat hulle het om te gee.

Ek is vrywilligers wat ons saak dien innig dankbaar. Hulle help nie net kinders en jongmense in ons sorg nie, maar ook met die oorsig, leierskap en
rigtinggewing van die organsisasie.

Ek is dankbaar vir ons personeel, wat gewillig is om te dien, om te gee en te versorg, lief te hê en opofferings te maak ten einde gehoor te gee aan hulle roeping.

Ek is ook dankbaar om kinders en jongmense te kan hê vir wie ons oor jare heen kon beskerm, versorg en bemagtig vir die lewe.

Bowenal is ek dankbaar vir die voorreg om God te kan dien. Dankie!

Paul Momsen

Share This Page