You came to our rescue!

The nation has been on lockdown for four months. During all this time our kids could rely on YOU to keep them going.

We asked: “Will we be able to care for our beneficiaries? Will we survive the next few months?”

YOU said: “Never fear!”

YOU kept our services running and helped us to do a lot more for the communities we serve. All our efforts were made possible by YOU, the donor. Families in dire need have received emergency food parcels that helped to sustain them during the lockdown. The basic needs of the kids you support have been met throughout this time and thanks to donations towards data and airtime, our beneficiaries were able to keep up to date with their school work.

Many of our beneficiaries are back to school and like many parents and families, we were fearful and worried about their safety in school settings. But it seems our children, although fearful at first, have adapted to their new normal.

A number of schools that our beneficiaries attend have reported cases of Covid19 and have asked pupils to stay home until further notice.  On the home front, we are taking extra precautionary measures to make sure that our staff and children are safe. Sanitisers, cleaning material, toiletries and updated information is made available to all staff and beneficiaries.

With the reopening of schools we have to do a lot of things differently and our everyday costs are rising.

House parents and/or drivers in residential care have to make multiple trips to different schools as schools stagger the coming and going of learners.

All vehicles have to be sanitised each time a child is picked up from school. All school uniforms are washed and school shoes, bags and all other school accessories are sanitised as soon as a child gets home. Then the kids take a shower. This is a costly routine but one which has to be undertaken to ensure the safety of children and staff.

Your support for our children has kept us going and for that we are truly grateful.

We are so much more dependent upon your kind monetary donations at this time. You can donate towards the love and care of our children and fuel costs here

Donateurs kom tot die redding van kinders in nood!

Ons het gewonder: “Sal ons ooit vir ons begunstigdes kan sorg? Sal ons die volgende paar maande oorleef?”

U antwoord: “Moenie bang wees nie.”

U het nie net ons gewone dienste aan die gang gehou nie, maar ook gesorg dat daar baie meer gedoen kon word in die gemeenskappe waar ons werk.

Al ons dienste en ekstra naasteliefde is moontlik gemaak deur U, die donateur!

Gesinne wat letterlik dae laas ‘n krummel kos oor hulle lippe gekry het, kon noodpakkies kry wat gehelp het om kop bo water te hou tydens die grendeltyd.

Danksy u was daar geld vir data en lugtyd vir kinders om op datum te bly met hulle skoolwerk.

Baie van die kinders is terug op skool en net soos ander ouers is ons ook senuweeagtig oor hulle veiligheid by die skool.  Dit blyk egter dat die kinders ten spyte van hulle aanvanklike vrees, wel aangepas het by hierdie “nuwe normaal”.

‘n Aantal skole wat ons kinders bywoon, het Covid19 gevalle en hulle het gevra dat leerders tuisbly tot verdere kennisgewing.  In al AKB se fasiliteite is daar streng voorsorgmaatreëls om die veiligheid van kinders en personeel te verseker. Ontsmettingsmiddels, skoonmaakmiddels, toiletware en nuwe inligting word voortdurend beskikbaar gemaak aan personeel, kinders en jeug.

Met die heropening van skole moes dinge anders gedoen word, wat alledaagse uitgawes aansienlik verhoog het.

Huisouers/drywers in residensiële sorg moes skielik verskeie ritte na verskillende skole onderneem om kinders, wie se skooldae op verskillende tye begin en eindig, op te laai.

Alle voertuie moet na elke rit, vir elke kind wat opgelaai word by die skool, ontsmet word. Alle skoolklere word dadelik uitgetrek en gewas en skoolskoene, tasse en bykomstighede word summier ontsmet. Dan gaan stort die kinders. Dit is ‘n tydsame en duur proses, maar ter wille van die veiligheid van kinders en personeel is dit die enigste opsie.

U ondersteuning vir kinders het ons aan die gang gehou en daarvoor is ons opreg dankbaar.

Bydraes vir huisouers se liefde en versorging en vervoerkoste is baie welkom (en baie nodig).

Kliek hier om ‘n bydrae te maak.

Share This Page