Piet is Doing Well After Knee Operation

“We need your help! Piet (16) injured his knee in a rugby match and needs a knee operation”.

You may recall our cry for help for Piet’s sake late last year. And answer, you did! YOU raised over R20 000 towards the operation.

Piet has been a member of the Abraham Kriel family since 2011. As scary as that was for him and his brother, nothing had quite been as scary as the thought of going under the knife.

On 15 December 2017, Piet had his knee operation at the Charlotte Maxeke Johannesburg Academic Hospital. Mr. Johan Ackerman used his influence and the medical experts from the Knee Clinic agreed to treat Piet free of charge. The operation, anaesthetic, theatre, hospital stay, the surgeon and all the subsequent treatment in terms of a biokineticist and physio were covered by the clinic.

It’s been 5 months since Piet’s operation and he is recovering well. He completed his sessions with the biokineticist on Friday, 4 May 2018. “His biokineticist is very happy with his progress and said that he may play rugby again”, says his social worker, Erika van’t Zand. Piet is excited about the prospect of playing rugby again but says, “not now, next year when I’ve recovered fully”.

With the approval of the donors involved, the R 20 700 raised was used for a variety of other urgent needs.

We, as Abraham Kriel Bambanani, would like to thank Mr. Johan Ackerman, the knee clinic, all the specialists who treated Piet and thank you to YOU for responding to our call for help and reassuring our beneficiaries that they can always rely on the kindness and support of caring strangers.

Piet vorder na knie-operasie

“Ons het u hulp nodig! Piet (16) het sy knie in ‘n rugbywedstryd beseer en benodig ‘n knie-operasie”.

U mag die hulpkreet ter wille van Piet laat verlede jaar onthou. En u het daarop ge-reageer. U het meer as R20 000 geskenk vir die operasie.

Piet is sedert 2011 al deel van die Abraham Kriel familie en so bang as wat die verandering in sy lewe hom gemaak het, was dit niks in vergelyking met die vooruitsig dat daar aan sy knie gesny sou word nie.

Op 15 Desember 2017, is Piet se knie geopereer by die Charlotte Maxeke Johannesburg Akademiese Hospitaal. Mnr. Johan Ackerman het sy invloed gebruik en die mediese kundiges van die knie kliniek het ingestem om Piet gratis te behandel. Die operasie, narkose, teater, hospitaalverblyf, die snydokter en alle opvolg behandeling in terme van ‘n biokinetikus en fisio is deur die kliniek gedek.

Dit is nou vyf maande sedert Piet se operasie en hy het al goed herstel. Op Vrydag 4 Mei het hy die laaste behandeling by die biokinetikus ontvang. Volgens Piet se maatskaplike werker, Erika van’t Zand, is die biokenetikus baie tevrede met sy vordering en het ingestem dat Piet weer mag rugby speel. Piet is baie opgewonde oor die vooruitsig, maar het besluit om dit uit te stel tot volgende jaar, wanneer hy weer sterker is.

Met die goedkeuring van die betrokke donateurs is die R20 700 wat vir Piet ingesamel is vir ‘n aantal ander dringende behoeftes gebruik.

Abraham Kriel Bambanani wil graag vir u as donateurs bedank vir u wonderlike respons op ons hulproep. Dit gee ons jongmense baie gemoedsrus en vertroue dat hulle behoeftes en drome belangrik is, self vir mense wat hulle nie ken nie. ‘n Groot dankie aan Johan Ackerman, die knie kliniek en al die spesialiste wat Piet behandel het.

Share This Page