Musi het 10 jaar van kindwees verloor

Musi is onderwerp aan verliese en mishandeling vanaf ‘n baie jong ouderdom. As 17-jarige het hy ‘n skamele twee jaar oor om hom voor te berei op ‘n onafhanklike volwasse lewe. Hy het u hulp nou nodig. Daar is ‘n geen tyd om te verspil nie.

Musi het nie familie na wie hy kan terugkeer in die toekoms nie. U SEO (B-BBEE) bydrae kan verseker dat hy die dringende hulp kry wat hy nodig het om seker te maak dat hy ‘n produktiewe en vervullende lewe sal kan lei wat hom ‘n aanwins sal maak in die samelewing.

Musi het beide ouers verloor in 2006 en 2007 onderskeidelik. Dit is gevolg deur ‘n reeks mislukte pleegplasings tot hy ‘n tuiste gevind het by Abraham Kriel Bambanani in 2017. Die gebrek aan opvoedkundige stimulasie en skoolbywoning het hom geweldig benadeel. Hy woon nou ‘n skool by vir kinders met spesiale behoeftes. Hy geniet dit baie, maar dit gaan nie genoeg wees om hom voor te berei op ‘n onafhanklike lewe nie.

Sy maatskaplike werker praat trots van die wonderlike talent wat die jong man toon. Die skaam seun het ‘n sagte hart en hy help sy maats by die skool deur hulle hare gratis te sny. Die skool het aangebied om hom te betaal, maar hy het dit van die hand gewys: “Dit is my manier om terug te gee en ander wat dit nie kan bekostig nie te help,” sê hy.

Musi het dringend hulp nodig!  Hy het ‘n omgewing nodig waar hy kennis en ervaring kan opdoen en spesifieke vaardighede kan ontwikkel.

Byvoorbeeld:

  • Formele opleiding in houtwerk, mosaiek, naaldwerk of skilderwerk.
  • Kort kursusse oor hoe om ‘n eie besigheid te begin en sy geldsake te hanteer.
  • Toegang tot toerusting vir houtwerk of naaldwerk en kunstoebehore en die materiale om mee te skep.
  • ‘n Kursus in haarkappery.

Musi is kreatief. Hy het beslis die potensiaal om homself eendag te onderhou deur in ‘n kreatiewe omgewing met sy hande te werk.

U bydrae sal die verdienstelike jong man help om voor te berei op ‘n toekoms waar hy homself kan onderhou deur mooi dinge te maak.  En dit sal al die werk van Abraham Kriel Bambanani, om jong mense soos Musi te ontwikkel, ondersteun.

Maak u bydrae HIER

Share This Page