I didn’t even exist before 2016

I was born in South Africa but my parents are from Serbia and Montenegro. I came to the children’s home in December 2010 and have had problems with my citizenship papers ever since.

Tannie Nicoli (housemother) and I have been to the Department of Home Affairs dozens of times and sadly things just never worked out in my favour.

My name is Jane Kovacevic and I lived at the Kempton East satellite home. The Muller family, tannie Nicoli, oom Frans, their children and friends have been more than a family to me. They gave me a stable home and life and have taught me a lot of things. I don’t know where I would be without them.

I completed my Matric in 2015 but I thought I wouldn’t make it. Aunty Patti (tannie Nicoli’s daughter) and her friend, who works at Home Affairs, assisted me with getting an unabridged birth certificate so that I could complete my Matric. My social worker, Tamara, went the extra mile and managed to get my passport at the Serbian embassy.  Before then, I DIDN’T EVEN EXIST! I received my passport in January 2016. At the end of that same year, a family friend, who is a lawyer, referred me to legal aid and that helped me very much. As of Wednesday, 25 July 2018, I have dual citizenship and am finally legal after 22 years of my life. And, in even better news, I can finally start my diploma in Financial Accounting/Business Management.

I am beyond blessed to be a part of the Abraham Kriel family. I can never thank Abraham Kriel, the Mullers, the community, the donors and all those involved in raising me enough. YOU have made me a strong young woman today.

Voor 2016 het ek nie eers bestaan nie

Ek is in Suid-Afrika gebore, maar my ouers kom van Serwië en Montenegro. Ek is in die Kinderhuis opgeneem in Desember 2010 en het sedertdien probleme met my burgerskap dokumentasie.

Tannie Nicoli, my huisma, is dosyne kere saam met my na die Departement van Binnelandse Sake, maar ongelukkig het dinge net nooit in my guns uitgewerk nie.

My naam is Jane Kovacevic en ek het in die Kempton-Oos satelliethuis gewoon. Die Muller familie, tannie Nicoli en oom Frans, hulle kinders en vriende was meer as net familie vir my. Hulle het my ‘n standvastige tuiste gegee en baie dinge geleer. Ek weet werklik nie waar ek sonder hulle sou wees nie.

In 2015 het ek matriek voltooi, maar ek het nie gedink ek sou dit maak nie. Tannie Patti (tannie Nicoli se dogter) en ‘n vriend wat by Binnelandse Sake werk het gehelp dat ek ‘n volledige geboortesertifikaat kon bekom sodat ek toegelaat is om matriek te skryf. My maatskaplike werker, Tamara, het uit haar pad gegaan om te verseker dat ek ‘n paspoort kon bekom by die Serwiese ambassade. Voor ek dit gekry het, het ek nie amptelik bestaan nie. Ek het my paspoort in Januarie 2016 ontvang. Teen die einde van daardie jaar het ‘n gesinsvriend, wat ook ‘n prokureur is my verwys na regshulp, wat my baie gehelp het. Sedert 25 Julie 2018 het ek dubbele burgerskap en is ek uiteindelik wettig na 22 jaar van my lewe. Selfs beter nuus is dat ek nou uiteindelik kan begin met my diploma in Finansiële Rekeningkunde/Besigheidsbestuur.

Ek is meer as geseën om deel te wees van die Abraham Kriel familie. Ek kan die organisasie en die Mullers, die gemeenskap, donateurs en almal wat betrokke was in my opvoeding nie genoeg bedank nie. Ek is vandag ‘n sterk vrou te danke aan julle!

Share This Page